Nenarodeným deťom, Závod

Pomník nenarodeným deťom s biblickým citátom v obci Závod bol odhalený 1. novembra 2013 pri kostole na cintoríne. Pri odhalení ho posvätil miestny farár Peter Kudláč. Udalosť bola spojená aj s odhalením pomníka zosnulým hasičom.