Nenarodeným deťom, Studienka

Na symbolickom hrobe cintorína v Studienke bol v roku 1997 postavený pomník nenarodeným deťom.