Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Zohor

Pôvodný pamätník Štefánika v Zohore v parku pred kostolom bol osadený asi krátko po 2. svetovej vojne, ale už v 50. rokoch sochu zložili z podstavca, najskôr z ideologických dôvodov a odvtedy nevedno, čo sa s ňou stalo. Socha mala byť z kameňa v tvare poprsia. Z pamätníka zostal len chátrajúci podstavec. Zastupiteľstvo obce sa v septembri 2009 rozhodlo pamätník obnoviť. Oslovený akademický sochár Alojz Drahoš sa rozhodol vytvoriť nové poprsie (113 x 90 cm) z bronzu. Podstavec pôvodných rozmerov bol obložený žulovými doskami a doplnili ho pamätnou tabuľou zo švédskej žuly. Celková výška pamätníka je 3,5 m a zmenila sa jeho orientácia. Na jeho odhalení 17. januára 2010 sa podieľali členovia obecného zastupiteľstva spolu s autorom poprsia A. Drahošom.

Oľga Drahošová: Pamätník M. R. Štefánika sa opäť vrátil na pôvodné miesto, in: Zohorský hlas, január – február 2010, str. 7