Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Láb

V parku v Lábe je busta M. R. Štefánika na štíhlom pylóne. Autorom kamennej busty je akademický sochár Juraj Síleš. Bežná literatúra o Lábe udáva ako dátum odhalenia pomníka rok 1990 bez upresnenia. Internetový zdroj, ktorý spracoval pomníky M. R. Štefánika na Slovensku (pdf) a je pravdepodobne presnejší, uviedol ako dátum odhalenia 5. máj 1991.