Ľudo Zúbek (1907 - 1969), Malacky

Rodák z Malaciek Ľudo Zúbek sa venoval literárnej tvorbe. Začal s rozhlasovými hrami ešte pred vojnou. Známy je románmi Ján Kupecký, Doktor Jesenius, Jar Adely Ostrolúckej. Uznanie získal už počas života a v roku 1967 mu udelili titul Zaslúžilý umelec. Pochovali ho na malacký cintorín. Na hrobe mal pomník zo švédskej žuly a bronzovú bustu od akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej. Busta bola odcudzená v auguste 2008.

V Malackách po Ľ. Zúbkovi pomenovali ulicu a na jeho rodnom dome na Sládkovičovej ulici mu osadili pamätnú tabuľu.