Ignác Juračka (1820 - 1899), Láb

Rodák z Kopčanov Ignác Juračka bol za rímsko-katolíckeho kňaza vysvätený v roku 1845. Ako kaplán nastúpil do Stupavy. V revolučnom roku 1848 bol obvinený z poburovania a u maďarského vojenského súdu mu za to hrozil aj trest smrti. Po návrate z väzenia, ktoré trvalo tri mesiace, bol od roku 1949 farárom v Lábe, kde zotrval až do svojej smrti. V Lábe je aj pochovaný.
Pri oslavách 666. výročia farnosti v Lábe, spojenej so spomienkou na výročie úmrtia Ignáca Juračku, sa mu 9. októbra 1999 na farskej budove odhalila pamätná tabuľa, ktorú posvätil kňaz Jozef Krajči. Autorom pamätnej tabule je sochár Peter Pollág.

 

-dra-: Oslavy výročia farnosti, in: Záhorie 5/1999, str. 34