Hrdinom Červenej armády, Malacky

Pri oslobodení Malaciek zahynulo 109 vojakov Červenej armády. V Malackách našlo hrob však vyše 150 červenoarmejcov, keďže ďalších sem priviezli aj z okolia. Boli pochovaní predovšetkým v parku pri kláštore, ale aj pri škole, stredoškolskom internáte a priamo na cintoríne. Ich pozostatky boli prevezené na Slavín. V súpise exhumovaných tiel bolo 153 sovietskych vojakov. Nebol v ňom major Alexander Izakovič Dubovskij (* 4. 6. 1913 Ščors, Ukrajina), ktorý padol v rakúskom Zistersdorfe 17. apríla 1945, ale prial si byť pochovaný v slovanskej zemi. Bol pôvodne uložený v kláštornom parku v kovovej truhle a tie boli podľa nariadenia z exhumácií vyňaté. Na prelome rokov 1948-1949 boli jeho ostatky prenesené na malacký cintorín.

V parku pri kláštore vznikol už krátko po vojne pamätník venovaný červenoarmejcom za oslobodenie mesta. Postavili ho v roku 1946. Kláštorné námestie dostalo v tom období nové pomenovanie Červené námestie. Pamätník v tvare vysokého pylónu zdobí na vrchole socha sovietskeho vojaka (v ruke v záhlaví drží granát). V dolnej časti na rozšírenom kubuse je pylón obložený dvomi reliéfmi s bojovými scénami a dvomi nápismi v majuskulnom prevedení v slovenskom a ruskom jazyku (HRDINOM ČA ZA OSLOBODENIE MALACIEK 5. IV. 1945).

Ján Dubovský: Proti fašizmu, Bratislava 1986, str. 163

Pamiatky západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch (zost. František Pížl), Bratislava 1963, str. 38