Andrej Hlinka - katolícka škola, Zohor

Andrej Hlinka 2. septembra 1934 v Zohore posvätil novú budovu Rímsko-katolíckej ľudovej školy. Bola postavená hlavne zo zbierok obyvateľov obce na mieste bývalej jednotriedky. V roku 2010 bola budova zrekonštruovaná a nasťahoval sa do nej obecný úrad.

Na budove nového obecného úradu odhalili 24. novembra 2010 pamätnú tabuľu Andrejovi Hlinkovi. Jej autorom je akademický sochár Alojz Drahoš.

V blízkom okolí má A. Hlinka odhalené pamätníky v Marianke, Rači a Ružinove.

 

Juraj Štefanovič: Pocta veľkému synovi slovenského národa, in: Zohorský hlas, December 2010, str. 5