Významné udalosti Slovákov, Chtelnica

Pamätník v podobe otvorenej knihy, na stranách ktorej je chronologický zaznamenaný rad najvýznamnejších udalostí v dejinách Slovenska, navrhol Viliam Žatko. Donormi pamätníka boli Chtelničania generačného ročníka 1939, odhalili ho 30. októbra 1999.