SNP, Dechtice

Pomník SNP v Dechticiach dala postaviť organizácia záhradkárov v roku 1971 pri ceste k hornému cintorínu.

HÁJIK
SNP
ZALOŽILA V I. 1971.
Z. O. ZÁHRADKÁROV
V DECHTICIACH