SNP, Častá

V obci na školskom dvore bol začiatkom roka 2018 poškodený pomník SNP. Vedenie školy sa s miestnou samosprávou dohodlo na novom umiestnení pomníka mimo školský areál. Pomník osadili na cintoríne pri budove márnice a po renovácii odhalili 28. augusta 2018. Na pomníku dnes chýba výtvarný doplnok, ktorým mohla byť busta Alexandra Markuša, člena partizánskej skupiny Janka Kráľa.

Kamerové systémy