Protifašistickým bojovníkom, Dechtice

Jednoduchý pomník, venovaný protifašistickým bojovníkom v 2. svetovej vojne, bol postavený pri obecnom úrade.