Pomník padlých, Trstín

O pomníku padlých v obci sa nám nepodarilo získať žiadne informácie.

UCTIME PAMIATKU PADLÝCH HRDINOV, KTORÍ ZA VLASŤ
A NÁROD SVOJE ŽIVOTY OBETOVALI VO SVETOVEJ VOJNE
1914 - 1918
FRANT. VAJSÁBEL
JOZEF GARAJ
JÁN TUREK
ONDREJ MANCA
JÁN HETTEŠ
JÁN GREGUŠ
AMBRÓZ ZUŠČÁK
ADAM HLÁVEK
JOZEF SMRŽÍK
JOZEF KRALOVIČ
MICHAL GREČ
JÁN TARKOŠ
ruský legionár
JÁN DROBNÝ
JOZEF MACHALA
MATEJ ŠPERKA
LUDVIK MEDOVIČ
JOZEF HETTEŠ
JÁN JAKUBEC
FRANT. NESPALA
JOZEF ŠTUDENC
.
M. MEDOVIČ
JOZEF ORMANDY
JÁN ORAVEC
JÁN MEDOVIČ
JÁN BACHNA
HERMAN ŠEDIVA
PAVOL NESPALA
GEJZA LENORÁK
.
.
.
1939 – 1945
MICHAL TARKOŠ