Philippe Pinel (1745 - 1826), Cajla (2002)

Philippe Pinel sa napriek počiatočnému štúdiu literatúry a teológie stal lekárom. Vedúce postavenie šéflekara v azylovom dome pre mužov v Paríži mu umožnilo zavádzať nové spôsoby liečby psychiatrických pacientov. Podľa vzoru humanistických kolegov ich zbavil pút. Aj keď dnes je Pinel uznávaný ako priekopník liečby duševne chorých, vo svojej dobe si získal reputáciu ako všeobecne rozhľadený lekár. Stal sa profesorom medicíny, patológie, členom národnej akadémie vied a národnej lekárskej akadémie. Od roku 1994 je jeho meno v názve pezinskej psychiatrickej nemocnice.
Areál Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku zdobí od roku 2002 Pinelov pomník v podobe busty na kamennej stéle. V spodnej časti je stroho označený spomenutým rokom a menami Venkov, Margoč, Csöglei. Sú to autori busty, výtvarného a kamenárskeho riešenia pomníka.