Philippe Pinel (1745 - 1826), Cajla (1954)

Základy psychiatrickej hospitalizačnej liečby na Slovensku boli položené v roku 1924 v Cajle v priestoroch budov bývalých železitých kúpeľov. Bolo to prvé psychiatrické zariadenie tohto typu na Slovensku. Dlhú dobu existovalo len na základe zmluvy medzi štátom a akciovou kúpeľnou spoločnosťou, ktorá prenajímala ubytovacie priestory pre pacientov. Po prechodnom vojnovom období sa zariadenie stalo v roku 1947 štátnym ústavom. V roku 1994 získalo štatút nemocnice pod názvom Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela podľa humanistického francúzskeho psychiatra.
Pri športovom ihrisku v roku 1954 vybudovali pomník venovaný P. Pinelovi. Bustu naň zhotovil sochár Ladislav Majerský bezplatne. Na betónovom pomníku je nápis POSTAVILI ZAMESTNANCI SLP V PEZINKU RO. 54. Busta sa dnes na pomníku nenachádza, mohla by byť súčasťou niektorého pracoviska nemocnice.

 

P. Černák, G. Hrková, S. Tomašových: Vplyv osobnosti profesora Matulaya..., in: Alkoholizmus a drogové závislosti 32/1997, str. 7