Padlým hrdinom SNP, Svätý Jur

Pamätná tabuľa hrdinom padlým v SNP bola odhalená v roku 1959. Má v zozname sedem mien, ktoré sú aj na pamätnej tabuli na pomníku padlých na katolíckom cintoríne, s čiastočnými zmenami v údajoch. Navyše ale na nej pribudlo meno Jána Schwarza.

ČAS AKO VTÁK LETÍ V DIAĽ
ČAS DEJINY NAPÍSAL:
BY VOJNY NIKDY VIAC NEBOLI,
PADLI STE VY, HRDINSKÍ SOKOLI!
BERNADIČ ALOJZ 30.IV.1922 - 13.X.1944
KUJOVIČ KAROL 18.X.1916 - 25.IV.1945
LISÝ MICHAL 24.I.1915 - 23.III.1945 V KONCENT. TÁBORE
TOMAŠKOVIČ JÁN 27.V.1911 - 13.XI.1944
SCHWARZ JÁN 9.XI.1909 - 2.IX.1944
REINGRABER VILIAM 28.V.1906 - 13.IX.1944
SRNA MICHAL 16.XI.1905 - 14.IX.1944
KOHUT ŠTEFAN 22.VIII.1922 - NEZVESTNÝ
MIESTNY VÝBOR NÁRODNÉHO FRONTU
V JURE PRI BRATISLAVE
VENUJE PADLÝM A UMUČENÝM
HRDINOM SLOV. NÁR. POVSTANIA.

 

Podľa kronikárskeho záznamu z roku 1945 padli v povstaní Viliam Reingraber a Ján Schwarz-Schreck v boji pri Telgárte, Karol Kujovič v boji pri Vrútkach. Z nemeckého zajatia sa nevrátili alebo nebola o nich žiadna správa Alojz Bernadič a Michal Lisý.
Osud Alojza Bernadiča je ale známy, v hodnosti vojaka 2. čsl. paradesantnej brigády bol na palube Lisunova Li-2 letiaceho na pomoc SNP. Lietadlo bolo zostrelené v noci z 13. na 14. októbra 1944 nad vrchom Slemä pri Liptovskej Porúbke, zahynulo 13 príslušníkov brigády a 6-členná sovietska posádka.

Juraj Pavelek: Protifašistická činnosť v obci Svätý Jur v rokoch 1939-1945, in: Nezabudnúť..., Pezinok 2008, str. 22

Kamerové systémy