Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Svätý Jur

Na pomník padlých na katolíckom cintorín vo Svätom Jure bola krátko po roku 1945 osadená pamätná tabuľa miestnych vojakov, ktorí zahynuli v bojoch 2. svetovej vojny. Prvých päť vojakov zahynulo v radoch slovenskej armády v ťažení proti Sovietskemu zväzu. Mená ďalších siedmych vojakov, ktorí zhynuli v protifašistickom odboji, prevzala aj pamätná tabuľa z roku 1959, odhalená k výročiu SNP. Poslední dvaja vojaci na tabuli majú čas úmrtia niekoľko mesiacov po vojne.

Za koho vedeli život klásť, sa tu biť,
len mŕtvi majú právo - právo hovoriť.
IVAN TEREN.
Tomaškovič Jozef
Ivica Imrich
Ondrejkovič Ján
Hupka Karol
Ondrejkovič Joz.
Reingráber Viliam
Tomaškovič Ján
Srna Michal
Bednarič Alojz
Lisý Michal
Kujovič Karol
Kohút Štefan
Lackovič Viktor
Bednár Jozef
strel. 25.IV.1920 - 30.VII.1941
strel. 9.X.1920 - 11.IX.1942
strel. 15.VIII.1919 -16.X.1942
čatár 8.X.1918 - 26.III.1943
strel. 10.VI.1921 - 30.X.1943
vojin 28.V.1906 - 13.IX.1944
vojin 27.V.1911 - 13.XI.1944
vojin 16.IX.1905 - 14.IX.1944
čatár 30.IV.1922 - 13.X.1944
strel. 24.1.1915 - 21.III.1945
vojin 18.X.1914 - 25.IV.1945
strel. 29.VII.1921 - nezvestný
strel. 24.III.1924 - 28.X.1945
strel. 7.VII.1926 - 25.IX.1945

 

Vojaci, ktorí zahynuli v boji proti Sovietskemu zväzu sú v zozname padlých vojakov na východnom fronte. Vojaci z Neštichu, ktorý sa stal v roku 1944 súčasťou Svätého Jura, sú v tomto zozname omylom radení do Smolenickej Novej Vsi, ktorej historický názov bol rovnako Neštich.
Jozef Tomaškovič z Neštichu padol pri obci Granów.
Imrich Ivica narukoval v roku 1940, padol pri obci Kutajskaja.
Ján Ondrejkovič padol pri obci Suchaja Cice.
Karol Hupka narukoval v roku 1939, padol pri obci Kerč. V zozname je uvedený dátum úmrtia 26. február 1943.
Jozef Ondrejkovič z Neštichu padol za obcou Ševčenko.
Podľa kronikárskeho záznamu z roku 1945 padli v povstaní Viliam Reingraber a Ján Schwarz-Schreck v boji pri Telgárte, Karol Kujovič v boji pri Vrútkach. Z nemeckého zajatia sa nevrátili a nebola o nich žiadna správa Alojz Bernadič a Karol Lisý.
Osud Alojza Bernadiča (na tabuli nesprávne Bednarič) je ale známy, v hodnosti vojaka 2. čsl. paradesantnej brigády bol na palube Lisunova Li-2, letiaceho na pomoc SNP. Lietadlo bolo zostrelené v noci z 13. na 14. októbra 1944 nad vrchom Slemä pri Liptovskej Porúbke, zahynulo 13 príslušníkov brigády a 6-členná sovietska posádka.

Padlí, zomrelí a zabití slovenskí vojaci v priebehu protisovietskeho ťaženia (jún 1941 – august 1944), in: www.upn.gov.sk;
Juraj Pavelek: Protifašistická činnosť v obci Svätý Jur v rokoch 1939-1945, in: Nezabudnúť..., Pezinok 2008, str. 22

Kamerové systémy