Oslobodenie obce Červenou armádou, Horné Orešany

V čase 2. svetovej vojny boli obyvatelia pred príchodom frontu poukrývaní v pivniciach a v horách. Boje v obci prepukli ráno 2. apríla 1945 (veľkonočný pondelok), ale trvali len asi hodinu. Ustupujúci Nemci zapálili stodoly a delostrelecký granát zapálil dom Jozefa Hečku. Škody tak neboli veľké a obete žiadne.
Pred obecným úradom je jednoduchý pomník, venovaný oslobodeniu obce Červenou armádou. Odhalený bol v roku 1946 (Pamiatky Západoslovenského kraja..., Bratislava 1963, str. 157).

PAMÄTNÍK
OSLOBODENIA OBCE
HORNÝCH OREŠIAN
Č. A.
DŇA 2. IV. 1945.
ČESŤ PADLÝM HRDINOM - SLÁVA VÍŤAZOM.

 

Marián Babirát, Ján Drahoš: Nad stránkami kroník, in: Horné Orešany - Historicko-národopisná monografia, Horné Orešany 2006, str. 111