Obetiam 2. svetovej vojny, Svätý Jur

Zatiaľ sa nám nepodarilo zistiť bližšie okolnosti vzniku železobetónového pamätníka s bronzovou skulptúrou, postaveného podľa sprievodného nápisu k 35. výročiu ukončenia vojny alebo oslobodenia mesta.

PRE VOĽNOSŤ SVOJEJ DOMOVINY
NAJHRDŠÍ ÚDEL I TY PRIJMI,
ŽI PRE ŇU, BOJUJ, MRI !

                      ANDREJ PLÁVKA

OBETIAM DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY
9 ÚČASTNÍKOM DOMÁCEHO A ZAHRANIČNÉHO ODBOJA
27 VOJAKOM ČERVENEJ ARMÁDY
1 AMERICKÉMU LETCOVI
78 OSTATNÝM OBETIAM Z RADOV OBYVATEĽSTVA
30 DEŤOM
                                                          1945 - 1970