Neznámy nemecký vojak, Piesok

Pri lesnej ceste je osadený drobný drevený kríž na mieste smrti nemeckého vojaka, ktorý zahynul počas prechodu frontu 2. svetovej vojny. Nepoznáme bližšie okolnosti udalosti ani súvislosti s hrobovým miestom. Dnešným krížikom po roku 2018 nahradili predošlý rovnako skromný drevený kríž.

Blízke pamätníky