Jozef Pálffy (1853 - 1920), Smolenice

Smolenický zemepán Jozef Pálffy po bezdetnom strýkovi Jozefovi získal do vlastníctva aj Dobrovodské panstvo. V roku 1911 zahájil prestavbu ruín stredovekého hradu v Smoleniciach na honosné rodové sídlo. Bol dobrý hospodár. V snahe zužitkovať bohatstvo vlastnených lesov vybudoval popri existujúcej píle v Lošonci aj ďalšiu pri Dechticiach a v chotári Horných Orešian chemickú fabriku. Začala sa stavať v roku 1880, asi v roku 1883 zahájila výrobu, založenú na suchej destilácii bukového dreva. Bol výlučným vlastníkom továrne, v medziobdobí rokov 1888-1901 spoluvlastníkom. Po jeho smrti ju prevzal jeho syn Jozef. V roku 1901 zahájila výrobu ďalšia Pállfyho chemická továreň pri Dobrej Vode. Pochovaný je na smolenickom cintoríne v pohrebnej kaplnke, ktorú dal postaviť.
V parku zaniknutého kaštieľa odhalili 30. júla 2017 bustu grófa Jozefa Pálffyho. Na podnet občianskeho združenia Naše Smolenice vytesal francúzsky sochár Guillaume Froger kamennú bustu za niekoľko týždňov v areáli smolenického zámku. Po odhalení ju daroval obci. Obec zaobstarala podstavec na jej umiestnenie a sprievodnú pamätnú tabuľu.

 

Štefan Jastrabík: 90 rokov chemickej výroby pod Malými Karpatami, in: Západné Slovensko 3, Trnava – Bratislava 1976, str. 154-165;
Ivana Štibraná: Pamiatka na Jozefa Pálffyho, in: Smolenické noviny 2/2017, str. 7

Kamerové systémy