Československá lipa, Chtelnica

Na námestí Chtelnice bola 28. októbra 1989 zasadená lipa, podľa dátumu venovaná československej štátnosti. Podľa donorskej tabuľky ju zasadili Chtelničania generačného ročníka 1939.