100 rokov železničnej trate, Smolenice

Úseky železničnej trate Kúty - Jablonica a Smolenice - Trnava boli odovzdané do užívania 14. decembra 1897. Na trase z Jablonice do Smoleníc sa budoval tunel v Malých Karpatoch, pre omeškanie tento úsek otvorili 11. júna nasledujúceho roka. Tento dátum sa považoval za rozhodujúci pri oslavách existencie trate, keď 13. júna 1998 odhalili na železničnej stanici v Smoleniciach pamätnú tabuľu, venovanú storočnici trate. Železničná stanica Smolenice je hodne excentricky umiestnená od obce. Príčinou toho bol vraj gróf Jozef Pálffy, ktorý nesúhlasil, aby železnica prechádzala jeho pozemkami.