Zvonom, Dóm sv. Martina

Pôvodne bolo vo veži Dómu sv. Martina 7 zvonov. Počas I. svetovej vojny bolo 6 z nich roztavených, okrem najväčšieho, zvaného Wederin, aby z nich mohli odliať delá.

Zvonom sú v kostole venované dve pamätné tabule. 13. 11. 1999 vysvätil arcibiskup Ján Sokol zvon Wederin, ktorý bol rekonštruovaný. 1. 11. 2000 vysvätil opäť Ján Sokol v Dóme sv. Martina sedem nových zvonov. Darovali ich Budapešť, Viedeň, Praha, Varšava, Kyjev a dva najmenšie financovala fara. Zároveň odhalili pri vchode na chórus bronzovú pamätnú tabuľu, ktorá pripomína donorov zvonov. Na mieste je aj ďalšia kamenná pamätná tabuľa, ktorá pripomína históriu a opravu zvona Wederin. Umiestnili ju spolu s inštaláciou zvona.

 

Použitá literatúra:

Miroslav Pavlík: Zvony a ich oprava, in: http://www.techpark.sk/technika-32010/zvony-a-ich-oprava.html

Juraj Špiritza: Reinštalácia barokového zvona Dómu sv. Martina v Bratislave, in: Pamiatky a múzeá 1/2000, str. 45