Zrušenie poddanstva, Michalská 1

Pamätná tabuľa v interiéri Univerzitnej knižnice pripomína niekoľko udalostí. Jednak samotnú budovu Uhorskej kráľovskej komory postavenú v rokoch 1753 až 1756, ktorá slúžila v rokoch 1802 až 1848 na zasadania Uhorského snemu. Na nich sa zúčastnili slovenskí poslanci Juraj Palkovič a Ľudovít Štúr. A nakoniec tu v revolučných rokoch 1847 až 1848 vyhlásili zrušenie poddanstva. Z drobnejšej poznámky na dolnej časti tabule by sa dalo usúdiť, že samotná pamätná tabuľa tu bola umiestnená na záver adaptácie budovy pre potreby Univerzitnej knižnice roku 1966.

 

Blízke pamätníky