Zasadnutia Uhorského snemu v Prešporku, Michalská 1

V budove Univerzitnej knižnice zasadal Uhorský snem v rokoch 1802 až 1848. Pôvodne to bola budova Uhorskej kráľovskej komory.

Túto udalosť pripomína pamätná tabuľa, ktorú odhalili na fasáde budovy 12. mája 2006.

Na budove je aj ďalšia pamätná tabuľa, ktorá pripomína účasť Ľ. Štúra ako poslanca na týchto zasadnutiach.

 

Blízke pamätníky