Založenie VPN, Dostojevského rad č. 2

V nežnej revolúcii v roku 1989 sa angažovalo na Slovensku občianske združenie Verejnosť proti násiliu. VPN vznikla ako priama reakcia na policajný zákrok proti demonštrujúcim študentom.

V Bratislave na Dostojevského rade 2 na budove Umeleckej besedy odhalili 19. 11. 2009 pamätnú tabuľu, ktorá pripomína vznik VPN na stretnutí občanov v sídle Umeleckej besedy.

Autormi pamätnej tabule sú akademický sochár Jozef Vachálek a architekt Martin Vachálek.