Woodrow Wilson (1856 - 1924), Zámocká ul. č. 47

Bol americkým prezidentom v rokoch 1913 až 1921, presadzoval právo národov na sebaurčenie a bol za spoluprácu medzi národmi a za vznik Spoločnosti národov.

Autorom výtvarnej časti pamätnej tabule venovanej W. Wilsonovi v Bratislave na Zámockej ulici na stene Pálffyho paláca je sochár Miroslav Pribiš (zdroj: www.supissoch.sk). Odhalili ju v decembri 2008. Slovenská atlantická komisia (SAK), ktorá presadzuje ideu euroatlantizmu, bola iniciátorom udalosti pri 15. výročí svojho vzniku.