Woodrow Wilson (1856 - 1924), Pražská ul. č. 1

Woodrow Wilson bol americkým prezidentom v rokoch 1913 až 1921, presadzoval právo národov na sebaurčenie, spoluprácu medzi národmi a vznik Spoločnosti národov.
Bronzovú bustu Woodrowa Wilsona odhalili 18. mája 2018 spoločne minister zahraničia Miroslav Lajčák a americký veľvyslanec Adam Sterling na nádvorí Palugayovho paláca. Palác na začiatku Pražskej ulice užíva ministerstvo zahraničných vecí SR. Autorom busty je sochár Vít Bojňanský a jej donormi slovenskí diplomati a americká ambasáda.

 

Petra Brštiaková: Socha Woodrowa Wilsona z dielne Viťa Bojňanského, in: Naša Bystrica 4/2018, str. 19