Wolfgang Amadeus Mozart - koncert v Prešporku 1762, Ventúrska ul. č. 10

Geniálny rakúsky hudobný skladateľ (1756 - 1791). Koncertoval už v detstve. Sú len nepriame dôkazy o tom, že by šesťročný Wolfgang navštívil Prešporok v decembri roku 1762. Návšteva aj koncert sú teda spochybniteľné.

Na pamäť tejto otáznej udalosti bola v Bratislave na budove Pálffyho paláca na Ventúrskej 10 osadená pamätná tabuľa z bieleho mramoru v roku 1959. Jej autorom je akademický sochár Ivan Strelka.

V Bratislave má Mozart bustu na priečelí budovy Opery SND, ktorú tam inštalovali roku 2003 k iným starším bustám. Vytvoril ju Ivan Herényi.