Vysťahovanie karpatských Nemcov, Žižkova ul. č. 14

Nútené vysťahovanie karpatských Nemcov zo Slovenska bolo jedným z riešení usporiadania povojnových pomerov v Československu.

Na pamäť odsunu bola roku 2006 na fasádu Múzea karpatských Nemcov v Bratislave umiestnená pamätná tabuľa. Jej autorom je akademický sochár Július Mag.