Vysielanie čsl. rozhlasu v auguste 1968, Primaciálne nám.

V auguste 1968 obsadili vojská Varšavskej zmluvy Československo a napriek obsadeniu rozhlasových budov v Bratislave dokázali pracovníci rozhlasu udržať nezávislé vysielanie v utajovaných provizórnych štúdiách v okolí Primaciálneho nám.

Na pamäť tejto udalosti venoval Slovenský syndikát novinárov a Slovenský rozhlas pamätnú tabuľu. Jej autorom je akademický sochár Peter Roller. Odhalili ju 21. 8. 2008 na budove bratislavského magistrátu na Primaciálnom nám.