Vuk Stefanovič Karadžič (1787 - 1864), Karadžičova ul.

Osobnosť srbských dejín. Historik, jazykovedec, kodifikátor spisovnej srbčiny. Poznal sa s Ľ. Štúrom.

Pamätnú tabuľu má V. S. Karadžič umiestnenú v Bratislave v prieluke domov na ulici nesúcej jeho meno. Mramorová tabuľa je umiestnená na nízkom betónovom podstavci.