Vladimír Haviar (1911 - 1996), Palisády

Pedagóg, zakladateľ modernej slovenskej kardiológie. V rokoch 1948 - 1978 viedol 2. internú kliniku LF UK, ktorá sídlila na Palisádoch v Bratislave v budove evanjelických diakonís. V rokoch 1948 - 1953 bol vedúcim odboru zdravotníctva Bratislavy, v rokoch 1954 -1960 predsedom Československej kardiologickej spoločnosti a v rokoch 1968 - 1970 poslancom SNR. Zomrel v Bratislave.

Po iniciatíve potomkov V. Haviara a bratislavského evanjelického a.v. zboru 1. VI. 2009 na fasáde budovy na Palisádach, ktorú postavili nemeckí evanjelici, odhalili pamätnú tabuľu MUDr. Vladimírovi Haviarovi.