Viliam Paulíny Tóth (1826 - 1877), Šafárikovo nám. č. 3

Spisovateľ, publicista, prekladateľ. Prvý predseda Slovenskej národnej strany od jej založenia roku 1871 do 1875, poslanec Uhorského snemu. Narodil sa v Senici, zomrel v Martine.

V Bratislave na Šafárikovom nám. na dome, kde má sídlo novodobá SNS, ktorá sa hlási k odkazu starej SNS mu odhalili roku 2007 pamätnú tabuľu.