Vianočná dohoda, Gajova ul. č. 11

V byte Mateja Joska na Gajovej ulici v Bratislave komunisti a demokrati utvorili ilegálnu SNR vo vianočnom čase roku 1943. Tzv. Vianočnú dohodu s protifašistickým programom podpísali za KSS K. Šmidke, G. Husák a L. Novomeský za DS J. Letrtrich, J. Ursíny a M. Josko.

Pamätník Vianočnej dohody odhalil 23. decembra 1983 jeho signatár generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR Gustáv Husák. Pamätník v podobe bronzovej dosky s reliéfom a nápisom je zabudovaný do vstupného priestoru bytového domu na Gajovej ulici. Jeho autorom je sochár Ján Kulich.