Veliteľstvo Dunajskej flotily, Mudroňova ul. č. 26

Sovietska Dunajská flotila bola riečna vojenská jednotka, ktorá sa počas 2. svetovej vojny zúčastnila na oslobodzovaní podunajských krajín až po Viedeň. Veliteľské stanovištia mala v Bratislave na Martanovičovej a Mudroňovej ulici.

Na budove na Mudroňovej 26 jej odhalili 4. apríla 1962 pamätný nápis v podobe kovových litier osadených priamo na fasádu pripomínajúci jej sídlo počas apríla 1945. Jeho autormi sú akademický sochár Bohumil Bohunický a architekt E. Schiller.

Pomník Dunajskej flotile je osadený aj na Vajanského nábreží.