Veliteľstvo Dunajskej flotily, Mudroňova ul. č. 26

Sovietska Dunajská flotila bola riečna vojenská jednotka, ktorá sa počas 2. svetovej vojny zúčastnila na oslobodzovaní podunajských krajín až po Viedeň. Veliteľské stanovištia v Bratislave si zriadila na Martanovičovej a Mudroňovej ulici.

Na budove na Mudroňovej 26 jej odhalili 4. apríla 1962 pamätný nápis v podobe kovových litier osadených priamo na fasádu pripomínajúci jej sídlo počas apríla 1945. Jeho autormi sú akademický sochár Bohumil Bohunický a architekt E. Schiller.

Pomník Dunajskej flotile je osadený aj na Vajanského nábreží.