Veliteľstvo Červenej armády, Moyzesova ul. č. 5

Hneď po oslobodení Bratislavy Červená armáda zriadila svoje veliteľské stanovištia vo viacerých budovách v meste. V budove na Moyzesovej 5 sa ubytovala skupina politického oddelenia 2. ukrajinského frontu.

Pamätnú tabuľu pripomínajúcu túto skutočnosť umiestnili na fasádu budovy v roku 1960. Jej autormi sú akademickí sochári Anton Čutek a Tibor Kavecký.