Veliteľstvo Červenej armády, Kuzmányho ul. č. 5

Hneď po oslobodení Bratislavy Červená armáda zriadila svoje veliteľské stanovištia vo viacerých budovách v meste. V budove na Kuzmányho 5 bolo sídlo náčelníka vojsk ochrany tylu 2. ukrajinského frontu.

Pamätnú mramorovú tabuľu pripomínajúcu túto skutočnosť umiestnili na fasádu budovy v roku 1960. Jej autorom je akademický sochár Tibor Kavecký.