Tomáš Garique Masaryk a Milan Rastislav Štefánik, Primaciálne námestie

Pri stom výročí vzniku Československa dala Bratislava zhotoviť pamätnú tabuľu, venovanú zakladateľom spoločného štátu Čechov a Slovákov T. G. Masyrykovi a M. R. Štefánikovi. Na postrannej fasáde Primaciálneho paláca ju odhalili bratislavský primátor Ivo Nesrovnal, zástupca českého veľvyslanectva Pavel Sladký a Štefánikova praneter Michaela Dudášová 28. októbra 2018. Autorom pamätnej tabule z bieleho mramoru so bronzovými portrétnymi medailónmi Štefánika a Masaryka je sochár Vladimír Višváder. Iniciátorom pamätnej tabule bol Ivo Nesrovnal. Inšpiroval sa pamätnou tabuľou T. G. Masaryka, ktorá bola v minulosti na fasáde Primaciálneho paláca už osadená.

 

??: Na Primaciálnom paláci pribudla pamätná tabuľa venovaná zakladateľom Československa, 28. 10. 2018, in: www.bratislava.sk