Tomáš G. Masaryk - vznik ČSR, Vajanského nábr.

T. G. Masaryk bol prvým prezidentom Československa.

Na výročie vzniku ČSR, 28. októbra 2010 v Bratislave pred budovou SNM na mieste, ktoré sa uvoľnilo presťahovaním pamätníka s levom, odhalil Andrej Petrek, starosta Starého mesta, bronzovú sochu T. G. Masaryka. Je 2,2 m vysokou kópiou sochy českého sochára Ladislava Šalouna. Jeho originál v bronzovom prevedení pôvodne stál v hale Zemskej banky na dnešnej Gorkého ulici a dnes je v depozite Mestského múzea Bratislavy. Z predchádzajúceho pamätníka bola ponechaná masívna pamätná tabuľa upomínajúca na vznik Československa.