Svetozár Miletič - obranca Matice slovenskej, Grösslingova ul. č. 23

Vojvodinský Srb (1826 - 1901). Literát, politik, poslanec Uhorského snemu. Bol aj Štúrovým žiakom v Bratislave. Zastával sa práv národností v Uhorsku, niekoľkokrát na sneme vystupoval v prospech Slovákov. V roku 1868 v prejave pod názvom Otázka národnosti sa zastal Slovákov, aby mohli hovoriť rodnou rečou. Keď zatvorili Maticu slovenskú roku 1875, v sneme to ostro odsúdil.

MS a MS v Juhoslávii za účasti Matice Srbskej popri slovensko-srbskom seminári odhalili pamätnú tabuľu S. Miletičovi na budove bývalej Slovenskej Ligy. v Bratislave 6. XII. 2005, na pamäť jeho vystúpenia v sneme, kedy protestoval proti zatvoreniu MS.

Ďalšiu pamätnú tabuľu má v Bratislave na Miletičovej ulici, pomník má aj v banátskej Kovačici, kde žije veľká slovenská komunita.