Svetozár Hurban Vajanský (1847 - 1916), Kapitulská ul. č. 26

Spisovateľ a publicista, literárny kritik. Syn Jozefa Miloslava Hurbana. Narodil sa v Hlbokom, zomrel v Martine. Vyštudoval práva, ale ako právnik sa nepresadil. Pôsobil ako redaktor Národných novín a Slovenských Pohľadov.

Dňa 8. septembra 1933* Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému odhalili v Bratislave na Kapitulskej 26 pamätnú tabuľu na fasáde budovy, kde študoval. Autorom travertínovej tabule s bronzovým portrétom je akademický sochár Vojtech Ihriský.

 

* Ivana Weissová: Obrazový archív Svetozára Hurbana Vajanského v zbierkach Archívu literatúry a umenia SNK v Martine, in: Knižnica 5/2008 str. 62