Štefan Schwarz (1914 - 1996), Štefánikova ul. č. 49

Š. Schwarz bol matematikom, profesorom na SVŠT a v rokoch 1964 až 1988 riaditeľom Matematického ústavu SAV. Riaditeľom SAV bol v období rokov 1965 až 1970.

Na budove SAV v Bratislave na Štefánikovej ulici odhalili predseda SAV Jaromír Pastorek, rektor STU Robert Redhammer a riaditeľ MÚ SAV Anatolij Dvurečenskij 25. septembra 2014 Š. Schwarzovi pamätnú tabuľu s bustou. Pamätné tabule mal matematik odhalené už skorej v univerzitných priestoroch na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU a na Fakulte architektúry STU.

 

M. Španková: Busta Štefana Schwarza odhalená, 25. 9. 2014, in: www.sav.sk