Štefan Schwarz (1914 - 1996), FA STU Nám. Slobody č. 19

Š. Schwarz bol vysokoškolský pedagóg, člen SAV aj ČSAV. Pracoval v oblasti matematiky, veľa publikoval.

Pamätnú tabuľu Š. Schwarzovi odhalili roku 1997 vo vestibule Fakulty architektúry STU.