Štefan Moyzes - obranca práv Chorvátov, Michalská ul. č. 1

Š. Moyzes (1797 - 1869), banskobystrický biskup, ktorý si zachoval slovenské povedomie. Narodil sa vo Veselom pri Trnave, zomrel vo Sv. Kríži nad Hronom. Bol farárom v Pešti, roky pôsobil v Chorvátsku, viedol delegáciu, ktorá cisárovi predložila Memorandum národa slovenského, stal sa prvým predsedom Matice slovenskej. Ako záhrebský kanonik bol účastníkom chorvátskeho snemu, ktorý zastupoval aj na uhorskom sneme v rokoch 1847 až 1848, ktorý mal vtedy zasadania v Prešporku.

V budove Uhorskej kráľovskej komory na Michalskej 1 (dnes sídlo Univerzitnej knižnice) odhalili zástupcovia Matice chorvátskej a slovenských Chorvátov v novembri 1997 Štefanovi Moyzesovi pamätnú tabuľu.

Štefan Moyzes má v Petržalke odhalený pomník s bustou.