Štefan Major (1887 - 1963), Banskobystrická ul. č. 12

Štefan Major, funkcionár KSČ, nositeľ Radu Klementa Gottwalda, riaditeľ tlačového kombinátu Pravda, veľvyslanec v Maďarsku, organizoval štrajky robotníkov v roku 1920.

V Bratislave na Banskobystrickej ulici mu 5. novembra 1965 odhalil pamätnú tabuľu s bustou 1. tajomník ÚV KSS Alexander Dubček, ktorý mal pri slávnosti hlavný prejav. Autormi pamätnej tabule boli sochár Vojtech Baďura a architekt Jozef Huntier. Pamätná tabuľa bola v auguste 2014 sňatá a dom bol následne asanovaný.

Pamätnú tabuľu mu odhalili aj na obecnom úrade v rodných Vrábľoch v roku 1989, ale krátko po nežnej revolúcii ju odstránili.