Štefan Králik (1909 - 1983), Strakova ul. č. 1

Dramatik, lekár. Narodil sa v Závodí (súčasť Žiliny), zomrel v Bratislave. Ako divadelník najskôr spolupracoval s ochotníkmi. Prvú divadelnú hru mu uviedli roku 1942. Po vojne sa presadil aj na pôde SND. Pochovaný je v Urnovom háji bratislavského krematória.

V Bratislave na Strakovej ulici na dome, v ktorom žil od roku 1945, mu odhalili pamätnú tabuľu s bustou. Autorom diela bol sochár Péter Gáspár, ktorý ho vytvoril v roku 1989.