Štefan Furdek (1855 - 1915), Grösslingova ul. č. 23

Zakladateľ a predseda Slovenskej Ligy v Amerike a Matice slovenskej v Amerike. Kňaz a rodák z Trstenej zomrel v Clevelande.

Štefanovi Furdekovi v Bratislave nad vstupom do Liga pasáže 15. mája 2007 odhalili bustu. Materiál (bronz), tvar (polpostava v nadživotnej veľkosti), konzola a samotné umiestnenie busty bolo volené tak, aby bola pendantom ku skôr odhalenej (1936) buste Ignáca Gessaya. Bustu odhalili predseda MS Jozef Markuš, predseda Slovenskej Ligy v Amerike Daniel F. Tanzone a čestný predseda SL v Amerike Ľudovít Pavlo. Ceremoniál viedol riaditeľ Krajanského múzea Stanislav Bajaník, ktorý realizáciu busty zabezpečoval.

Pamätnú tabuľu má na rodinnom dome v Trstenej. Prvú, ktorú mu tam odhalili už roku 1933, sa nezachovala.