Spolok kníhtlačiarov a písmolejcov, Dunajská ul. č. 39

Spolok bol prvou odborovou organizáciou v Prešporku. Vznikol roku 1869 a od roku 1874 má nový názov Spolok kníhtlačiarov a písmolejcov. V rokoch 1895 – 1896 si spolok na mieste pôvodného sídla na Dunajskej ul. postavil nový dom zo spolkových peňazí.

Pamätnú tabuľu na pamäť Spolku na fasáde spolkového domu odhalili roku 1959. Jej autorom je akademická sochárka Alina Ferdinandy.